Lãi suất ngân hàng VPBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,7
03 tháng4,7
06 tháng7,5
12 tháng7,5
18 tháng6,7
24 tháng6,7
36 tháng6,7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,9
03 tháng4,9
06 tháng7,7
12 tháng6,9
18 tháng6,9
24 tháng6,9
36 tháng6,9

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ