Bạn đang tìm kiếm thẻ tín dụng tốt nhất? Thu hẹp tìm kiếm của bạn với CardMath nhận đề xuất

Thẻ tín dụng VIB tốt nhất 04-2024

Thẻ tín dụng VIB CashBack

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 10%

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VND

best Chi tiêu ẩm thực, giải trí, bảo hiểm, quảng cáo tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Bill Pay

Ưu đãi

Tích điểm thưởng

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

599.000 VND

best Thẻ thanh toán hóa đơn Momo

Thẻ tín dụng VIB LazCard

Ưu đãi

Hoàn 50% tại Lazada

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VND

best Thẻ mua sắm Lazada tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

ƯU ĐÃI

Tích lũy dặm bay

HẠN MỨC

Đến 2 tỷ đồng VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VND

best Thẻ chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Financial Free

Rút tiền mặt

100% hạn mức

HẠN MỨC

Đến 50 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

299.000 VND

best Rút tiền mặt tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited

ƯU ĐÃI

Tích điểm thưởng

HẠN MỨC

Đến 200 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

499.000 VND

best Thẻ mua sắm, siêu thị tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Travel Élite

ƯU ĐÃI

0% phí giao dịch ngoại tệ

HẠN MỨC

Đến 2 tỷ đồng VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VND

best Chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Family Link

Ưu đãi

Tích điểm thưởng

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VND

best Chi tiêu giáo dục, y tế, ăn uống tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Super Card

TÍCH ĐIỂM

Đến 15%

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

999.000 VND

best Chi tiêu mua sắm, du lịch, ăn uống tốt nhất

Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền đến 6%

HẠN MỨC

Đến 600 triệu VND

PHÍ THƯỜNG NIÊN

599.000 VND

best Chi tiêu mua sắm online tốt nhất

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh