Bảng chuyển đổi USD sang VND

1 USD = 24,002.02 VND

As of 1 min ago, 1 USD 24,002.02 VND

Biểu đồ USD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD VND

VND USD

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này hoạt động như thế nào?

Công cụ chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi giúp bạn dễ dàng xác định giá trị tiền tệ trong các đơn vị tiền tệ khác nhau theo tỷ giá hợp lý. Bạn chỉ cần nhập số tiền của bạn, chọn loại đồng tiền ban đầu và đích, và công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi nó thành đồng tiền tệ mong muốn (dựa trên tỷ giá đã công bố trên Google). Chúng tôi hỗ trợ chuyển đổi giữa hơn 140 đơn vị tiền tệ khác nhau, giúp bạn thực hiện các giao dịch tài chính một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến