Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ Visa VPBank Shopee

ƯU ĐÃI

Tặng 4% Shopee Xu

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

99.000 VND

best Mua sắm online tốt nhất

Thẻ ghi nợ Vietnam Airlines – VPBank Platinum Mastercard

ƯU ĐÃI

Tích dặm bay

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

199.000 VND

best Chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ ghi nợ VPBank Visa Prime Platinum

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 3%

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

199.000 VND

Thẻ ghi nợ Agribank MasterCard Gold

ƯU ĐÃI

Không có

PHÍ PHÁT HÀNH

150.000 VNĐ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

150.000 VND

Thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Discovery

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 2%

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

200.000 VND

best Chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ ghi nợ VPBank Diamond

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 1.2%

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí

Thẻ thanh toán Techcombank Visa Platinum

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 1%

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

120.000 VND

Thẻ ghi nợ VPBank Visa Platinum Travel Miles

ƯU ĐÃI

Tích dặm bay

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

149.000 VND

best Chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ Ghi nợ Vietcombank eVer-link

ƯU ĐÃI

Tích điểm thưởng

PHÍ PHÁT HÀNH

49.999 VNĐ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

60.000 VND

Thẻ ghi nợ VPBank Cashback MasterCard

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 0.5%

PHÍ PHÁT HÀNH

Miễn phí

PHÍ THƯỜNG NIÊN

199.000 VND

best Chi tiêu hàng ngày tốt nhất

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh