Bạn đang tìm kiếm thẻ tín dụng tốt nhất? Thu hẹp tìm kiếm của bạn với CardMath nhận đề xuất

Thẻ tín dụng BIDV tốt nhất 12-2023

Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum

Ưu đãi

Trả góp 0% lãi suất

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

500.000 VND

best Thẻ chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard

ƯU ĐÃI

Trả góp 0% lãi suất

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

300.000 VND

best Chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Visa Easy

ƯU ĐÃI

Phí rút tiền 0.1%

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

200.000 VND

best Chi tiêu rút tiền mặt tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi

ƯU ĐÃI

Trả góp 0% lãi suất

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

200.000 VND

best Chi tiêu mua sắm tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Mastercard Inspire

ƯU ĐÃI

Tích điểm thưởng

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.000.000 VND

best Thẻ chi tiêu du lịch tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Visa Cashback Online

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 6%

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.000.000 VND

best Thẻ chi tiêu mua sắm online tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Visa Cashback 360

ƯU ĐÃI

Hoàn tiền 10%

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.000.000 VND

best Chi tiêu mua sắm, y tế, giáo dục tốt nhất

Thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite

Ưu đãi

Tích điểm thưởng

HẠN MỨC

Không giới hạn

PHÍ THƯỜNG NIÊN

30.000.000 VND

best Chi tiêu du lịch, Golf tốt nhất

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh