Thẻ tín dụng BIDV Visa Easy

Thẻ tín dụng BIDV Visa Easy

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu rút tiền mặt tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đối tác liên kết với BIDV
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  35 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  10.5 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  10.5 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  200.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  100.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  0.1% số tiền ứng, tối thiểu 5.000 VNĐ
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.1% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  0 - 4,99%
 • Phí chậm thanh toán
  4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 100.000 VNĐ
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  5.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi
  • Công dân đủ năng lực hành vi dân sự
  • Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam 12 tháng & thời hạn cư trú còn lại ít nhất là 90 ngày
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ thường trú (Hộ khẩu, Giấy tạm trú,…)
  • Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính/Hồ sơ tài sản bảo đảm
  • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh