Tính lãi vay ngân hàng

Công cụ tính lãi suất vay ngân hàng của Gobank bạn xác định số tiền phải thanh toán hàng tháng cho khoản vay. Chỉ cần nhập số tiền vay, thời hạn và lãi suất vào các ô bên dưới để tính toán.

(VNĐ)
Tháng

Lưu ý: Khoản thanh toán hàng tháng được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất thực tế có thể thay đổi vào thời điểm Quý khách nộp hồ sơ vay và giải ngân.

0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ

Lãi suất ngân hàng là gì?

Lãi suất ngân hàng (Bank interest rate) là một thuật ngữ dùng để chỉ tỷ lệ phần trăm giữa tiền vốn gửi vào hoặc cho vay với mức lãi trong một thời kỳ nhất định, tùy thuộc vào quy định của từng ngân hàng hoặc thỏa thuận giữa ngân hàng với người đi vay.

Mức lãi suất suất sẽ do Ngân hàng Nhà nước quy định và công bố. Lãi suất phải trả cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cung cầu tiền tệ, thời hạn cho vay, lạm phát, ổn định kinh tế, …

Các yếu tố để tính lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng được tính dựa trên 3 yếu tố:

Số tiền vay

Đây chính là khoản vay vốn mà ngân hàng đã phê duyệt cho người vay.

Thời gian vay

Còn được gọi là thời hạn vay. Đối với mỗi khoản vay, ngân hàng sẽ cho phép người vay trả góp trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính bằng tháng.

Thông thường, các khoản vay ngắn hạn sẽ có lãi suất thấp hơn các khoản vay trung hạn và dài hạn.

Mức lãi suất

Là mức phần trăm lợi nhuận hàng tháng mà người vay phải trả cho ngân hàng hoặc đơn vị cho vay.

Mức lãi suất sẽ do ngân hàng quy định hoặc dựa trên thỏa thuận giữa bên vay và bên cho vay. Song, phải phù hợp với mức lãi suất chung do Ngân hàng Nhà nước quy định và công bố.