Lãi suất ngân hàng UOB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 2
03 tháng 2.2
06 tháng 5
12 tháng 6
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 2
03 tháng 2.2
06 tháng 5
12 tháng 5
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ