Lãi suất ngân hàng TPBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,7
03 tháng 4,9
06 tháng 6,1
12 tháng -
18 tháng 7,1
24 tháng -
36 tháng 7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,8
03 tháng 5
06 tháng 7,6
12 tháng 7,7
18 tháng 7,5
24 tháng 7,4
36 tháng 7,3

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ