Lãi suất ngân hàng Bắc Á

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,5
12 tháng 7,7
18 tháng 7,9
24 tháng 7,9
36 tháng 7,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,9
12 tháng 8,1
18 tháng 8,4
24 tháng 8,4
36 tháng 8,4

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ