Thông tin công việc

Để ngăn ngừa các tai nạn về an toàn cho khách hàng do các lỗi của xe gây ra, thiết lập hệ thống chất lượng và an toàn trên toàn công ty, kiểm tra các nghĩa vụ theo Đạo luật Xử phạt các vụ tai nạn dân sự nghiêm trọng, thực hiện các hoạt động phòng ngừa an toàn và chất lượng, giám sát các cải tiến, đồng thời thiết lập phản ứng của chính phủ và phòng ngừa tái diễn các biện pháp trong trường hợp xảy ra tai nạn an toàn cho khách hàng.

 • Lập kế hoạch chiến lược chất lượng
 • An toàn – Báo cáo quản lý và phân tích xu hướng thị trường chất lượng an toàn – Xây
 • Dựng và thực hiện nội dung đào tạo chất lượng

An toàn, Kiểm tra phòng ngừa chất lượng

 • An toàn
 • Hoạt động kiểm tra và phòng ngừa rủi ro chất lượng an toàn
 • Kiểm tra và quản lý cải tiến các nghĩa vụ pháp lý

Ứng phó với thiên tai dân sự lớn

 • Điều tra nguyên nhân của các tai nạn (lỗi) về an toàn của khách hàng và thiết lập các biện pháp đối phó
 • Đáp ứng các yêu cầu cải tiến/thực thi của cơ quan chính phủ

Yêu cầu

Những người học chuyên ngành máy móc, điện, điện tử hoặc các bộ phận liên quan đến ô tô

 • Những người có 3 năm kinh nghiệm liên quan trở lên
 • Những người có bằng lái xe
 • Những người có Khả năng sử dụng MS Office
 • Việc làm do công ty chỉ định sau khi vượt qua vòng chung kết Đối tượng có thể tham gia công việc
 • Đối tượng không thuộc diện đi nước ngoài (đối với nam là đối tượng đã hoàn thành hoặc được miễn nghĩa vụ quân sự)

Quy trình

 1. Nộp hồ
 2. Sàng lọc hồ sơ
 3. Sàng lọc phỏng vấn
 4. Sàng lọc tuyển dụng
 5. Chấp nhận lần cuối

Việc làm khác

Số lượng: 3 người
Hạn hồ sơ: 30/03/2023
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh