Thẻ tín dụng Saigon Centre Takashimaya Vietcombank JCB

Thẻ tín dụng Saigon Centre Takashimaya Vietcombank JCB

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Thẻ siêu thị tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Từ 20 - 50 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  JCB
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 15 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Ngày 30 hàng tháng
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu
 • Điểm thưởng:
  • Chi tiêu Tại TTTM Takashimaya:  20.000 VNĐ = 340 điểm
  • Chi tiêu cửa hàng khác: 20.000 VNĐ = 170 điểm
  • Chi tiêu tại ĐVCNT: 20.000 VNĐ = 20 điểm

   

 • Trả góp 0%:
  • Trả góp với lãi suất 0% tại đối tác liên kết với Vietcombank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  18 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  18 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  100.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  3.64% số tiền giao dịch (tối thiểu 45.454 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2,5% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  2.0% - 6.0%
 • Phí chậm thanh toán
  3% giá trị thanh toán tối thiểu chưa thanh toán (tối thiểu 100.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  8
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Khách hàng cá nhân từ 15 tuổi trở lên
  • Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật
  • Người nước ngoài có giấy phép cư trú hợp pháp trên 12 tháng
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy đề nghị phát hành thẻ TDQT cho cá nhân kiêm hợp đồng
  • Bản photo CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Giấy chứng minh tài chính, thu nhập

  Người nước ngoài bổ sung thêm:

  • Giấy phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
  • Bản sao hợp đồng lao động/giấy phép lao động
  • Xác nhận cơ quan công tác

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh