Thẻ tín dụng quốc tế MB JCB Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế MB JCB Platinum

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Trên 101 triệu
 • Hạng thẻ
  Platinum
 • Thương hiệu thẻ
  JCB
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 8 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Ngày 23 hàng tháng
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại các đơn vị liên kết với MB Bank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  300000
 • Phí thường niên thẻ chính
  800.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  600.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  3% số tiền giao dịch
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  0
 • Phí chậm thanh toán
  6% số tiền tối thiểu chưa thanh toán
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài
  • Đủ 18 tuổi đang sống tại Việt Nam
  • Đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật
  • Công việc và mức thu nhập ổn định
 • Thủ tục phát hành
  • Đơn đăng ký kiêm hợp đồng mở thẻ
  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Hộ khẩu/KT3/Giấy cư trú/Visa
  • Chứng từ chứng minh tài chính và công việc

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh