Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+

Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB PLUS+

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu rút tiền mặt tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  6 - 60 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  JCB
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  2%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  54.96 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  54.96 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  Miễn phí
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  4% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  Không áp dụng
 • Phí chậm thanh toán
  200.000 VNĐ
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  0
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  2%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Độ tuổi: Từ 20 đến 60 tuổi
 • Thủ tục phát hành
  • Đơn đề nghị mở thẻ tín dụng của FE Credit
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Hộ khẩu/KT3
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập
  • Các giấy tờ khác theo quy định của ngân hàng

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh