Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles

Thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu du lịch tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Đến 1 tỷ
 • Hạng thẻ
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  27 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính nếu tổng chi tiêu thẻ chính và thẻ phụ đạt từ 120 triệu đồng/năm
  • Miễn phí thường niên cho thẻ phụ
 • Dặm bay:

  Tổng chi tiêu dưới 90 triệu:

  • Chi tiêu tại POS nước ngoài, ăn uống, siêu thị và du lịch: 1.000 VNĐ = 20 Travel Miles
  • Chi tiêu khác: 1.000 VNĐ = 10 Travel Miles

  x1.5 điểm thưởng nếu tổng chi tiêu trên 90 triệu VNĐ

  Số dặm cộng tối đa trong kỳ sao kê: 6.000.000 VP Travel Miles

   

Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  1.200.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% (TT: 100.000 VND)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  5% (249.000 - 999.000 VND)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  20.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
 • Thủ tục phát hành

  Cần phải có 1 loại giấy tờ ở các mục sau:

  • Chứng minh thông tin cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Chứng minh Quân đội
  • Chứng minh nơi ở thường trú: Sổ hộ khẩu/Bằng lái xe
  • Chứng minh nơi ở tạm trú: Sổ đăng ký tạm trú dài hạn/Giấy thông báo/Hoá đơn dịch vụ/Sao kê thẻ tín dụng/Sao kê lương
  • Chứng minh công việc: Hợp đồng lao đông/Quyết định tăng lương/Quyết định bổ nhiệm/Giấy đăng ký kinh doanh
  • Chứng minh tài chính: Phiếu lương/Bảng kê lương/Sao kê tài khoản lương/Xác nhận lương (áp dụng cho cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước)
  • Hợp đồng bảo hiểm và hoá đơn/biên lai
  • Hình ảnh thẻ & Sao kê thẻ tín dụng ngân hàng khác (áo dụng cho quý khách hàng có dưới 3 thẻ tín dụng ngân hàng khác)
  • Giấy tờ sở hữu xe ô tô

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh