Thẻ tín dụng VPBank Diamond World

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu ăn uống, thời trang, siêu thị tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Đến 1 tỷ
 • Hạng thẻ
  World
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
  27 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên trọn đời thẻ cho chủ thẻ chính & thẻ phụ
 • Hoàn tiền:

  Tổng chi tiêu đạt từ 25 triệu đồng trở lên/kỳ sao kê:

  • Hoàn 10% chi tiêu ăn uống, thời trang; hoàn 5% chi tiêu siêu thị (hoàn tối đa 2 triệu VNĐ)
  • Hoàn 0.3% chi tiêu khác

  Tổng chi tiêu dưới 25 triệu đồng/kỳ sao kê:

  • Hoàn 5% chi tiêu ăn uống, thời trang; hoàn tiền 3% chi tiêu siêu thị (hoàn tối đa 1 triệu VNĐ)
  • Hoàn 0.3% chi tiêu khác
 • Ưu đãi khác:
  • Hoàn 1.5 triệu đồng cho chủ thẻ mới khi chi tiêu đạt 5 triệu trong 40 ngày từ khi mở thẻ
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  33.48 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  33.48 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% (TT: 100.000 VND)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  1% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  0
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Khách hàng ưu tiên là hội viên VNA hạng bạch kim
  • Khánh hàng ưu tiên có AUM 3 tháng liên tục từ 1 – 5 tỷ
  • Khách hàng ưu tiên có AUM 3 tháng liên tục từ 5 tỷ trở lên
  • Khách hàng ưu tiên đứng tên mua nhà, thanh toán tối thiểu 15%
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy đăng ký mở thẻ
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Hộ khẩu/Giấy phép lái xe
  • Khách hàng VNA phải có thẻ Bông sen vàng hoặc email xác nhận của VNA

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh