Thẻ tín dụng VietinBank MasterCard Platinum Cashback

Thẻ tín dụng VietinBank MasterCard Platinum Cashback

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Platinum
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 9 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 25 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí năm 1 khi chi tiêu tối thiểu 1 triệu VNĐ trong 30 ngày đầu mở thẻ
  • Miễn phí từ năm tiếp theo khi năm trước đạt chi tiêu tối thiểu 50 triệu VNĐ
 • Hoàn tiền:

  Với khách hàng chi tiêu từ 5 triệu VNĐ/tháng:

  • Hoàn 6% khi mức chi tiêu tích lũy từ 0 – 500.000 VNĐ
  • Hoàn 1% khi mức chi tiêu tích lũy từ 500.000 – 8.000.000 VNĐ
  • Hoàn 0.3% khi mức chi tiêu tích lũy trên 8.000.000 VNĐ

  Với khách hàng chi tiêu dưới 5 triệu VNĐ/tháng: Hoàn 0.2% cho mọi giao dịch.

Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  55 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  18.5 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  18.5 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  900.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  450.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  3.64% số tiền rút
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.73% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3%-6% số tiền thanh toán tối thiểu
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Có nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế Vietinbank
  • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
  • Không bị hạn chế năng lực và hành vi dân sự
  • Đáp ứng điều kiện thu nhập theo quy định ngân hàng
  • Thỏa mãn lịch sử tín dụng theo quy định ngân hàng
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy nghề nghị mở thẻ kiêm hợp đồng
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao
  • Giấy tờ chứng minh công việc
  • Chứng từ chứng minh tài chính/tài sản

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh