Thẻ tín dụng VietinBank i-Zero

Thẻ tín dụng VietinBank i-Zero (Nội địa)

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu mua sắm tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Napas
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 9 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Ngày 26 hàng tháng
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết VietinBank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  55 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  18.5 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  18.5 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  45455
 • Phí thường niên thẻ chính
  299.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  299.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  5% số tiền rút (TT: 45.455 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3- 6%
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
  • Đầy đủ năng lực và hành vi dân sự theo pháp luật
  • Chi lương qua tài khoản ngân hàng
  • Có quan hệ tín dụng (tiền gửi, tiền vay) tại VietinBank
  • Có tài sản đảm bảo
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy đề nghị phát hành thẻ
  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Chứng từ chứng minh công việc, thu nhập
  • Các giấy tờ chứng minh việc đảm bảo thanh toán khác

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh