VietABank Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế VietABank Visa Platinum

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Platinum
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 20 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 20 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại các đối tác liên kết của VietABank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  50 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  24 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  24 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  800.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  500.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% giá trị giao dịch (tối thiểu 60.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2,5% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  50.000 VND
 • Phí chậm thanh toán
  4% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 100.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: Từ đủ 15 tuổi trở lên
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Sổ hộ khẩu/tạm trú
  • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính
  • Giấy đề nghị phát hành và hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng của VietABank

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh