Thẻ tín dụng TPBank Evo Gold

Thẻ tín dụng TPBank Evo Gold

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Mua sắm online tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  30 triệu - 50 triệu
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn tiền:
  • Hoàn tiền lên đến 10% cho giao dịch trực tuyến khi khách hàng chi tiêu từ 30 triệu VND trở lên trong tháng.
  • Hoàn tiền lên đến 5% cho giao dịch trực tuyến khi khách hàng chi tiêu trong khoảng từ 10 triệu VND đến 30 triệu VND trong tháng.
  • Hoàn tiền lên đến 1% cho giao dịch trực tuyến khi khách hàng chi tiêu dưới 10 triệu VND trong tháng.
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  33.6 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  33.6 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  495.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4.4% giá trị giao dịch (Tối thiểu 110.000 VND)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
 • Phí chuyển đổi trả góp
  2.99% - 4.99% giá trị giao dịch trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  4.4% số tiền chậm thanh toán (Tối thiểu 110.000 VND)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
  110.000
 • Phí tra soát sai
  220.000 VND
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
 • Thủ tục phát hành

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh