Shinhan Visa Platinum

Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Shinhan Visa Platinum

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu du lịch tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Platinum
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 5 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  15 ngày kể từ ngày sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  2%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm thứ 2 trở đi khi chi tối thiểu 110 triệu VNĐ/năm trước
 • Điểm thưởng:
  • Chi tiêu 1000 VNĐ = 2 điểm thường Shinhan (điểm thưởng dùng để quy đổi thành tiền mặt)
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại các đối tác của Shinhan
  • Trả góp lãi suất ưu đãi và không mất phí chuyển đổi khi chi tiêu 3 triệu VNĐ tại bất kỳ thương hiệu
 • Ưu đãi đặc quyền:
  • Đặc quyền thị thực nhập cảnh Hàn Quốc:
   • Miễn chứng minh tài chính
   • Xin thị thực nhiều lần nhập cảnh Hàn Quốc mà không cần xin thị thực cho từng lần nhập cảnh
   • Đơn giản hóa các thủ tục khi xin thị thực
  • Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 12 tỷ VNĐ
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  22 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  22 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  1.100.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  550.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% (TT: 50.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.9% giá trị mỗi giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  4% số tiền chậm thanh toán (250.000 - 999.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  2%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Đội tuổi: Từ đủ 18 – 70 tuổi
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú
  • Hợp đồng lao động và bản sao kê lương 3 tháng gần nhất
  • Giấy kinh doanh/giấy tờ thay thế khác

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh