cash-card

Thẻ tín dụng SHB Finance Cash Card

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu rút tiền mặt tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Tối đa 100 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 20 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  15 ngày sau sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  7%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên trọn đời
 • Ưu đãi đặc quyền:
  • Miễn phí rút tiền mặt cho 10 giao dịch đầu tiên
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  30 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  30 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  11.000 VNĐ/lần
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3.3% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  150.000 VNĐ/lần
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  50000
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  7%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Giấy tờ chứng minh nơi đang sinh sống
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh