SeALady Mastercard Cashback

Thẻ tín dụng quốc tế SeALady Cashback MasterCard

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hằng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  5 - 500 triệu
 • Hạng thẻ
  Titanium
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 03 - 05 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 25 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
  • 5%
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Hoàn phí thường niên năm đầu khi có 2 giao dịch thanh toán tối thiểu 500.000 VNĐ/ngoại tệ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ
  • Hoàn phí thường niên từ năm thứ 2 trở đi khi chi tiêu thanh toán 70 triệu VNĐ/năm trước đó
 • Điểm thưởng:
  • x5 lần điểm tích lũy khi chi tiêu vào các ngày đặc biệt: ngày 8/3, 20/10, sinh nhật
  • x5 lần điểm tích lũy khi chi tiêu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ở phụ nữ
 • Hoàn tiền:
  • Hoàn 0,4% đối với giao dịch thanh toán ngoại tệ
  • Hoàn 0,2% đối với giao dịch thanh toán bằng VNĐ
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% mọi nơi với chi tiêu từ 3 triệu VNĐ trở lên
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  34 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  34 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  495.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  220.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4.4% (tối thiểu 110.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3.52%, tối thiểu 11.000 VNĐ
 • Phí chuyển đổi trả góp
  1.2% giá trị chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  5.5% giá trị chậm thanh toán (tối thiểu 199.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu
  • 5%
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: 18 – 65 tuổi
  • Quốc tịch: Việt Nam/công dân nước ngoài có thời hạn cư trú tại Việt Nam tối thiểu 12 tháng
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự
 • Thủ tục phát hành
  • Đơn đề nghị phát hành thẻ theo mẫu SeABank
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Các giấy tờ khác theo quy định của SeABank

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh