Thẻ tín dụng PVcomBank Cashback Standard

Thẻ tín dụng PVcomBank Cashback Standard

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu y tế, giáo dục tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Lên đến 70 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Điểm thưởng:
  • Bảo hiểm: 1.000.000 đồng = 3.000 điểm
  • Y tế và giáo dục: 1.000.000 đồng = 10.000 điểm
  • Các giao dịch khác: 1.000.000 đồng = 1.000 điểm
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  22 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  22 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  300.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  150.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% số tiền rút (tối thiểu 50,000 VND)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.3% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  5% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80,000 VND)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  100,000 VND
 • Khoản thanh toán tối thiểu
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
 • Thủ tục phát hành

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh