Thẻ tín dụng Public Bank Visa Classic

Thẻ tín dụng Public Bank Visa Classic

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Từ 10 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết Public Bank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  51 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  30 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  30 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  200.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  100.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% số tiền rút
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  6% dư nợ tối thiểu
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  5.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài
  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Sinh sống trong khu vực có trụ sở hoạt động Public Bank
  • Có công việc và tài chính ổn định để thanh toán dư nợ thẻ
 • Thủ tục phát hành
  • Mẫu đơn đăng ký mở thẻ tín dụng
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Hộ khẩu/KT3/Giấy xác minh cư trú
  • Chứng từ chứng minh thu nhập

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh