Thẻ tín dụng PGBank Visa Gold

Thẻ tín dụng PGBank Visa Gold

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu mua sắm tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết PG Bank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  23.52 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  23.52 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  300.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  200.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50000 VNĐ
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.5% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  4% (TT: 50.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  5.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
  • Độ tuổi từ 18 – 65
  • Không nợ xấu từ nhóm 2 trở lên tại bất kỳ tổ chức tài chính nào
  • Có công việc và nguồn thu nhập ổn định theo yêu cầu
 • Thủ tục phát hành
  • Đơn đề nghị phát hành thẻ
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Hộ khẩu/KT3/Xác nhận tạm trú
  • Sao kê lương 3 tháng gần nhất
  • Hợp đồng lao động/Giấy tờ công tác

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh