Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  5 - 100 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Napas
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất trong 7 ngày
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  7 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  18 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  18 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  450.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
 • Phí giao dịch ngoại tệ
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  200000
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  4.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Quốc tích Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 55
  • Có nguồn thu nhập ổn định
  • Làm tại doanh nghiệp bất kỳ với thời hạn trên 1 năm
  • Có nhu cầu sử dụng thẻ để tiêu dùng
 • Thủ tục phát hành
  • CMND/CCCD/Họ chiếu
  • Chứng từ chứng minh thu nhập
  • Chứng từ từ đơn vị công tác: HĐLĐ/Giấy xác nhận công việc…
  • Chứng từ khác theo quy định của VietCredit trong từng thời kỳ

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh