Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Rút tiền mặt tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Từ 10 triệu
 • Hạng thẻ
 • Thương hiệu thẻ
  Napas
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:

  Miễn phí thường niên trọn đời

Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  55 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  35.04 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  35.04 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
 • Phí thường niên thẻ chính
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  Miễn phí
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  Không áp dụng
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
 • Thủ tục phát hành

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh