Thẻ tín dụng quốc tế MB Priority Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế MB Priority Visa Platinum

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu đặc quyền tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  80 triệu - 1 tỷ
 • Hạng thẻ
  Platinum
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 5 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Điểm thưởng:
  • x3 điểm Loyalty so với thẻ thông thường
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% tại đối tác liên kết MB Bank
 • Ưu đãi đặc quyền:
  • Sử dụng dịch vụ phòng chờ thương gia VIP miễn phí
  • Chơi Golf miễn phí
  • Giám 50% khi đặt phòng khách sạn
  • Hưởng bảo hiểm du lịch toàn cầu đến 10.5 tỷ VNĐ
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  22.9 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  22.9 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  300000
 • Phí thường niên thẻ chính
  800.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  600.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  3% số tiền giao dịch (Tối thiểu 50.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  Miễn phí
 • Phí chậm thanh toán
  6% số tiền tối thiểu chưa thanh toán
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  5.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài
  • Đủ năng lực và hành vi dân sự theo quy định pháp luật
  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Có công việc nguồn thu nhập cao
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Giấy đăng ký phát hành thẻ
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh