The-tin-dung-mastercard-standard

Thẻ tín dụng LPBank Mastercard Standard

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hằng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  10 - 50 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Mastercard
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 10 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Ngày 25 hàng tháng
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đối tác liên kết LPBank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  28 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  28 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  199.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  149.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% (tối thiểu 100.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
  0.5%/tháng/số tiền giao dịch (TT: 100.000 VNĐ)
 • Phí chậm thanh toán
  3% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 50.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  3
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
 • Thủ tục phát hành
  • Biểu mẫu đề nghị phát hành thẻ của LPBank
  • Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh