KienlongBank Visa Contactless Gold

Thẻ tín dụng KienlongBank Visa Contactless Gold

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  30 - 100 triệu
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 10 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  25 ngày kể từ ngày sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo khi tổng chi tiêu tối thiểu 30 triệu VNĐ/năm trước
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% tại các đối tác liên kết với KienlongBank
 • Ưu đãi khác:
  • Ưu đãi, giảm giá lên đến 20% tại hàng trăm điểm ưu đãi của KienlongBank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  55 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  28 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  28 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  400.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  Miễn phí khi rút tại ATM KienlongBank
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.7%
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3.5% số tiền chậm thanh toán (50.000 - 630.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  0.075
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  4.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Đội tuổi: từ đủ 18 – 65 tuổi
  • Quốc tịch: Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam
  • Thu nhập tối thiểu:
   • 5 triệu VNĐ/tháng đối với thành phố trực thuộc trung ướng
   • 4 triệu VNĐ/tháng đối với tỉnh, thành phố khác
 • Thủ tục phát hành
  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập/các chứng từ thay thế khác
  • Giấy đăng ký phát hành và hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng KienlongBank
  • Bản chấp thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh