Thẻ tín dụng HDBank Napas Flex

Thẻ tín dụng HDBank Napas Flex

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Rút tiền mặt tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Từ 50 triệu
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Napas
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
  • 3% dư nợ đến hạn thanh toán
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu
  • Miễn phí thường niên trọn đời cho 2 thẻ phụ
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  24 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  24 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  330.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  1% số tiền rút (tối thiểu 11.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
 • Phí chuyển đổi trả góp
  Tối thiểu 3.5%
 • Phí chậm thanh toán
  4% (Tối thiểu: 100.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  2.5
 • Khoản thanh toán tối thiểu
  • 3% dư nợ đến hạn thanh toán
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Cá nhân đủ từ 18 tuổi
  • Cá nhân đủ năng lực hàng vi dân sự
  • Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên
 • Thủ tục phát hành
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu/Giấy xác nhận tạm trú
  • Hợp đồng lao động, Sao kê lương

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh