Thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa

Thẻ tín dụng quốc tế HD SAISON Visa

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  50 - 300 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất mọi lúc mọi nơi với tất cả giao dịch
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  48.96 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  48.96 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  110.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  2% số tiền giao dịch (tối thiểu 22.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.5% số tiền
 • Phí chuyển đổi trả góp
  1.19%
 • Phí chậm thanh toán
  2.8% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 90.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  4
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Giấy tờ chứng minh vị trí đang sinh sống
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh