Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Gold

Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Gold

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu mua sắm online tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 15 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày chốt sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết DongA Bank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  20 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  20 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  300.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50000 VNĐ
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.5% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  4% (TT: 50.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  50000
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  4.000.000 VNĐ
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam/người nước ngoài
  • Độ tuổi từ 18 trở lên
  • Có tài sản đảm bảo/ký quỹ/sổ tiết kiệm
  • Có hộ khẩu thường trú, tạm trú
  • Công việc và nguồn thu nhập ổn định
  • Không có ư nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng
 • Thủ tục phát hành
  • Đơn đăng ký kiêm hợp đồng phát hành thẻ
  • Hộ khẩu/giấy đăng ký tạm trú, thường trú
  • Hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận công việc
  • Chứng từ chứng minh tài chính/tài sản

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh