Thẻ tín dụng Be Cake

Thẻ tín dụng Be Cake

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu di chuyển, ẩm thực tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  Đến 100 triệu
 • Hạng thẻ
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  ngày 20 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  15 ngày sau ngày lập Bảng sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu có tổng chi tiêu tối thiểu 20 triệu trong năm liền trước
 • Hoàn tiền:
  • Hoàn tiền 20% cho các giao dịch trên ứng dụng Be.​
  • Hoàn tiền 0,2% cho các giao dịch khác.​
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  44 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  44 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  199.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  3% giá trị giao dịch
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3% giá trị giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  5% Tổng dư nợ sao kê chưa thanh toán (tối thiểu 150.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
 • Thủ tục phát hành

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh