the tin dung quoc te gold

Thẻ tín dụng BAOVIET Bank Visa Gold

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hằng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  50 - 500 triệu
 • Hạng thẻ
  Gold
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 10 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  25 ngày kể từ ngày sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  20 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  20 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  220000
 • Phí thường niên thẻ chính
  440.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  220.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% (tối thiểu 60.500 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  3%
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3% (tối thiểu 55.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  55000
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Thủ tục phát hành
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Bản sao sổ hộ khẩu/KT3 còn hiệu lực
  • Hợp đồng lao động
  • Sao kê bảng lương 03 tháng gần nhất

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh