Thẻ tín dụng Agribank Visa Standard

Thẻ tín dụng Agribank Visa Standard

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu mua sắm tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  30 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
 • Ngày đến hạn thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết Agribank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  12.96 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  12.96 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  100000
 • Phí thường niên thẻ chính
  150.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  75.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  2% (TT: 20.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3% (TT: 50.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Công dân Việt Nam và có giấy tờ chứng minh đầy đủ
  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật
  • Có tài khoản tiền gửi hoặc hồ sơ tín dụng tại Agribank
  • Có công việc và nguồn thu nhập ổn định
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành thẻ
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Chứng từ chứng minh tài chính/tài sản
  • Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận công việc

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh