Thẻ tín dụng Lộc Việt

Thẻ tín dụng Agribank Lộc Việt (nội địa)

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu hàng ngày tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
  50 triệu
 • Hạng thẻ
  Classic
 • Thương hiệu thẻ
  Napas
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 10 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Ngày 25 hàng tháng
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu
Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại đơn vị liên kết Agribank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  55 ngày Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  12.96 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  12.96 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  150.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  0.5% số tiền giao dịch (TT:10.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  3% số tiền chậm (TT: 50.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
 • Khoản thanh toán tối thiểu
 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Công dân Việt Nam và có giấy tờ chứng minh đầy đủ
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật
  • Có tài khoản tiền gửi hoặc hồ sơ tín dụng tại Agribank
  • Có công việc và nguồn thu nhập ổn định
 • Thủ tục phát hành
  • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành thẻ
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Chứng từ chứng minh tài chính/tài sản
  • Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận công việc

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh