ABBANK Visa Cashback

Thẻ tín dụng ABBANK Visa Cashback

5.0/100+ nhận xét|Đã mở thẻ: 902
Tổng quan
 • Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Chi tiêu mua sắm tốt nhất
 • Hạng mức thẻ
 • Hạng thẻ
 • Thương hiệu thẻ
  Visa
 • Ngày sao kê thẻ
  Ngày 20 hàng tháng
 • Ngày đến hạn thanh toán
  Sau 15 ngày sao kê
 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  5%

Tiện ích & Ưu đãi
 • Hoàn phí thường niên:
  • Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu giao dịch thanh toán hợp lệ từ 1 triệu VNĐ
 • Hoàn tiền:
  • Hoàn 5% chi tiêu mua sắm (giá trị thanh toán trên 50 triệu VNĐ)
  • Hoàn 1% chi tiêu mua sắm (giá trị thanh toán 20 triệu – 50 triệu VNĐ)
  • Hoàn 0.5% chi tiêu mua sắm (giá trị thanh toán 2 triệu – 20 triệu VNĐ)
 • Trả góp 0%:
  • Trả góp 0% lãi suất tại các đối tác liên kết với ABBank
Lãi suất
 • Thời gian miễn lãi
  45 Ngày
 • Lãi suất (Giao dịch mua sắm)
  29.4 %/năm
 • Lãi suất (Giao dịch rút tiền mặt)
  29.4 %/năm
BIỂU PHÍ
 • Phí phát hành
  Miễn phí
 • Phí thường niên thẻ chính
  699.000 VNĐ
 • Phí thường niên thẻ phụ
  399.000 VNĐ
 • Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM
  4% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ)
 • Phí giao dịch ngoại tệ
  2.5% số tiền giao dịch
 • Phí chuyển đổi trả góp
 • Phí chậm thanh toán
  4% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 100.000 VNĐ)
 • Phí vượt hạn mức tín dụng
  100000
 • Khoản thanh toán tối thiểu

  5%

 • Phí thay thế/phát hành lại thẻ
 • Phí tra soát sai
 • Phí đóng thẻ
 • Phí gia hạn thẻ
HẠN MỨC GIAO DỊCH
 • Rút tiền mặt trong nước
  % hạn mức tín dụng
 • Rút tiền tại nước ngoài
 • Hạn mức thanh toán Pos/internet
Điều kiện & Thủ tục
 • Yêu cầu thu nhập
  Không yêu cầu
 • Điều kiện mở thẻ
  • Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên
  • Quốc tịch: Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hợp pháp
 • Thủ tục phát hành
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu
  • Bảng sao kê lương
  • Giấy tờ chứng minh tài sản

Thẻ tín dụng khác

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh