Lãi suất ngân hàng Việt Á

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng 4.48
06 tháng 6.6
12 tháng 6.78
18 tháng 6.31
24 tháng 6.22
36 tháng 6.04

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng 4.58
06 tháng 6.9
12 tháng 7.06
18 tháng 6.94
24 tháng 6.65
36 tháng 6.45

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ