Lãi suất ngân hàng VIB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,4
12 tháng 8,2
18 tháng 7,6
24 tháng 7,7
36 tháng 7,7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,7
12 tháng -
18 tháng 7,9
24 tháng 8
36 tháng 8

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ