Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 1.5
03 tháng 2.2
06 tháng 2.5
12 tháng 2.9
18 tháng 3.3
24 tháng 3.5
36 tháng 3.9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 1.5
03 tháng 2.2
06 tháng 2.7
12 tháng 3.2
18 tháng 3.5
24 tháng 3.7
36 tháng 4.1

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ