Lãi suất ngân hàng SCB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,75
12 tháng 7,8
18 tháng 7,6
24 tháng 7,6
36 tháng 7,6

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,8
12 tháng 7,85
18 tháng 7,65
24 tháng 7,65
36 tháng 7,65

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ