Lãi suất ngân hàng Pvcombank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,5
03 tháng4,5
06 tháng7
12 tháng7,7
18 tháng7,8
24 tháng7,8
36 tháng7,8

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,5
03 tháng4,5
06 tháng7,5
12 tháng8,2
18 tháng8,3
24 tháng8,3
36 tháng8,3

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ