Lãi suất ngân hàng Oceanbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,5
12 tháng 7,7
18 tháng 8
24 tháng 8
36 tháng 8

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,6
12 tháng 7,8
18 tháng 8,1
24 tháng 8,1
36 tháng 8,1

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ