Lãi suất ngân hàng OCB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,7
03 tháng 4,9
06 tháng 7,4
12 tháng 7,9
18 tháng 7,9
24 tháng 7,9
36 tháng 7,9

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,8
03 tháng 4,95
06 tháng 8
12 tháng 8,1
18 tháng 7,9
24 tháng 7,9
36 tháng 7,9

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ