Lãi suất ngân hàng MSB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng6,8
12 tháng7
18 tháng7
24 tháng7
36 tháng7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,3
12 tháng7,4
18 tháng7,4
24 tháng7,4
36 tháng7,4

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ