Lãi suất ngân hàng MSB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 6,8
12 tháng 7
18 tháng 7
24 tháng 7
36 tháng 7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,3
12 tháng 7,4
18 tháng 7,4
24 tháng 7,4
36 tháng 7,4

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ