Lãi suất ngân hàng Liên Việt

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng 4.33
06 tháng 5.93
12 tháng 6.31
18 tháng 6.49
24 tháng 6.39
36 tháng 6.20

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng 4.33
06 tháng 6.32
12 tháng 6.41
18 tháng 6.67
24 tháng 6.57
36 tháng 6.37

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ