Lãi suất ngân hàng HSBC

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 0.5
03 tháng 1.25
06 tháng 1.75
12 tháng 1.75
18 tháng 2.75
24 tháng 2.75
36 tháng -

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng -
06 tháng -
12 tháng -
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ