Lãi suất ngân hàng GPBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,8
12 tháng 8
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 8,3
12 tháng 8,5
18 tháng 8,6
24 tháng 8,6
36 tháng 8,6

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ